>>> DOE MEE MET DE PRIJSVRAAG!

WIE HEEFT HET BESTE INITIATIEF VOOR EEN STERK EN WARM ROTTERDAM?

Samen voor een sterk en warm rotterdam

Heb jij een goed of slim idee om de onderlinge solidariteit in Rotterdam (de mooiste stad van Nederland!) te versterken?

Win een mooi startbedrag en ondersteuning op jouw plan. Lees verder, want je bent nodig! 

Samen voor een sterk en warm rotterdam

In de afgelopen twee jaar hebben heel veel Rotterdammers in al hun diversiteit laten zien dat deze stad positief kan omgaan met onverwachte gebeurtenissen zoals de Covid-19-pandemie. Lef, visie, en een gezond potje Rotterdams doorzettingsvermogen dus!

Denk bijvoorbeeld aan de vele mooie initiatieven die zijn ontstaan. Zoals burenhulp; waarbij eenzaamheid onder ouderen en jongeren werd tegengegaan. En de laptops die werden verzameld zodat scholieren thuisonderwijs konden volgen. Maar ook alle buitenactiviteiten die zijn georganiseerd om gezond door de Coronaperiode heen te komen. Dit zijn allemaal voorbeelden van initiatieven die gezorgd hebben voor meer sociale verbinding in Rotterdam.

Het netwerk ‘Samen voor een sterk en warm Rotterdam’ gelooft in de kracht van Rotterdammers om een verschil te maken en organiseren daarom een prijsvraag voor het beste initiatief voor een sterk en warm Rotterdam.

 

WIE KAN ZICH INSCHRIJVEN?

Iedere Rotterdammer of Rotterdamse organisatie met een goed idee of initiatief voor een sterk en warm Rotterdam kan namens zichzelf, zijn gemeenschap of organisatie inschrijven.

Thema's voor de prijsvraag

Voor deze prijsvraag werken we met thema’s. Thema’s die van belang zijn om ons Rotterdam Warm en Sterk te houden. Maar ook om jou te helpen om een idee of initiatief goed uit te werken. De thema’s zijn opgedeeld in 7 onderdelen:

 1. SOCIALE INITIATIEVEN & VERENIGINGEN 
 2. ONDERWIJS & JONGEREN
 3. WONEN, WIJK & LEEFOMGEVING
 4. WERK & INKOMEN
 5. LOKALE ECONOMIE
 6. STILLE PROBLEMEN & KANSEN
 7. GEZONDHEID

Hoe doe ik mee aan de prijsvraag?

Bekijk de thema’s en lees de voorwaarden.

SOCIALE INITIATIEVEN & VERENIGINGEN

Sociale initiatieven die bijdragen aan steun voor Rotterdammers door verenigingen of sociale ondernemers zijn heel belangrijk in onze stad. Ook een inzending die bijdraagt aan de verbetering van de onderlinge samenwerking hiervan zijn welkom.

ONDERWIJS & JONGEREN

Ideeën en initiatieven die bijdragen aan plezier en ontspanning voor jongeren. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe vormen van ondersteuning van onderwijs na school of andere ideeën die bijdragen aan het welzijn de Rotterdamse jeugd.

WERK & INKOMEN

Ideeën en initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van armoede en de opbouw van schulden. Of ideeën die ondersteuning bieden voor Rotterdammers die bij dit thema hulp nodig hebben.

STILLE PROBLEMEN & KANSEN

Ideeën en initiatieven die kunnen bijdragen aan de positie van Rotterdammers in een kwetsbare positie, die zich geen onderdeel voelen van de maatschappij en daardoor eenzaam raken.

WONEN, WIJK & LEEFOMGEVING

Initiatieven of ideeën die bijdragen aan het beter gebruiken van de (openbare) ruimte binnen onze stad.

LOKALE ECONOMIE

Ideeën of initiatieven die ervoor zorgen dat ondernemers in de wijk betrokken kunnen worden bij een warm en sterk Rotterdam. Kan het bijvoorbeeld bijdragen aan de verbetering van samenwerking tussen ondernemers die al bezig zijn positieve acties te organiseren?

GEZONDHEID

Ideeën of initiatieven die de mogelijkheid tot sport en toegang tot sportverenigingen toegankelijker kunnen maken voor alle Rotterdammers? Kan het idee bijdragen aan de solidariteit die hoort bij gezamenlijke activiteiten die gezondheid versterken?

hoe kan ik meedoen aan de prijsvraag?

WAAR MOET MIJN INITIATIEF AAN VOLDOEN?
 • Voor de inzending van jouw initiatief zijn geen financiële bijdragen noodzakelijk.
 • Het idee of initiatief draagt bij aan de positieve manier van actief en sociaal opbouwen tijdens en na de Covid-19-pandemie. Het vergroot de veerkracht van Rotterdammers.
 • Het idee of initiatief draagt bij aan de verbetering van kansen voor inwoners uit alle wijken en met allerlei verschillende soorten achtergronden.
 • Het idee of initiatief draagt bij een positieve en constructieve energie in de stad, het verbindt mensen met diverse achtergronden door de nadruk te leggen op de overeenkomsten.
 • Na de voorselectie van de kanshebbers wordt gevraagd naar ondersteuning voor de inzending door minstens 30 andere Rotterdammers. Dit kan in de vorm van handtekeningen, maar ook door likes en reacties op social media. 
 • Het initiatief of idee wordt gepresenteerd aan de jury op de markt ‘Samen voor een sterk en warm Rotterdam’.
 • Het initiatief of idee moet betrekking hebben op 1 van de 7 thema’s.
 • Inschrijven kan t/m 1 september.

HOE WORDEN DE WINNAARS GEKOZEN?

Let op: de inschrijving is verlengd tot en met 1 september.

Alle ingezonden ideeën en initiatieven worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. De jury bestaat uit zes Rotterdammers die gewaardeerd zijn voor hun inzet in de stad. Denk bijvoorbeeld aan Rotterdammers die in de afgelopen jaren als jonge helden in het zonnetje zijn gezet. Of Rotterdammers die een Koninklijke onderscheiding of een Erasmuspenning hebben ontvangen. Mensen die al veel ervaring hebben met het inzetten voor onze stad dus! 

De jury zal anoniem werken onder leiding van een voorzitter, die een vertegenwoordiger is van het college van Burgemeester en wethouders Rotterdam. 

MARKT ‘SAMEN VOOR EEN STERK EN WARM ROTTERDAM’

Alle ideeën en initiatieven worden gepresenteerd op de markt ‘Samen voor een sterk en warm Rotterdam’ door de inzenders. Op deze markt zullen de deelnemers hun idee of initiatief presenteren aan belangstellenden uit het publiek maar ook aan de juryleden. Dit zal plaatsvinden in juni, exacte datum en locatie worden op een later tijdstip gecommuniceerd.

win €500,- of €1000,- en praktische ondersteuning

De beste ideeën en/of initiatieven ontvangen een prijs; een geldbedrag van € 1.000,00 voor de 2 hoofdwinnaars en daarnaast zijn er nog 4 prijzen van €500,00 die uitgereikt gaan worden. 

De verdeling van prijzen gebeurt op basis van locatie; noordzijde en zuidzijde Rotterdam. Op deze manier waarderen we initiatieven in de hele stad. Bovendien bevordert het de verbintenis tussen de wijken en haar bewoners. In Noord is er dan 1 x €1000,- voor de eerste plaats en 2 x €500,00 voor de tweede en derde plaats te verdelen. Op Zuid doen we dan hetzelfde. Dit is niet gebonden aan de categorieën.

NOG WAT ALGEMENE INSPIRATIE TIPS OM JE OP WEG TE HELPEN!

 • Met jouw initiatief versterk je de manieren waarop Rotterdammers met elkaar in gesprek kunnen gaan, ook als het gaat om ongemakkelijke onderwerpen.  
 • Het idee of initiatief versterkt het vermogen van mensen om positief om te gaan met onverwachte gebeurtenissen.
 • Jouw initiatief draagt bij aan het versterken en verbinden van verschillende netwerken in Rotterdam. Het verbetert bijvoorbeeld de communicatie of samenwerking van initiatieven die actief zijn in de stad.

Daarnaast ontvang je als winnaar praktische ondersteuning, wat bestaat uit:

 • Gebruikmaken van organisaties uit het netwerk; we zoeken samen naar de juiste partners in ons netwerk voor de beste uitwerking van jouw initiatief. Daarbij kun je denken aan: het ondersteunen en adviseren bij het schrijven van een goede projectaanvraag. Of ondersteuning bij het indienen van een eventuele financiële aanvraag.

WAT IS HET VERVOLG NA DE PRIJSVRAAG?

Het netwerk ‘Samen voor een sterk en warm Rotterdam’ wil na het uitreiken van de prijzen ook vervolg bieden, zodat de winnende ideeën bijdragen aan een duurzaam Rotterdams perspectief. 

We zullen dat doen door toezicht te houden op de winnende ideeën of initiatieven, dit doen we voor de periode van een jaar. Zo kunnen we met de inzichten en resultaten die we daarmee krijgen ook weer een voordeel doen voor de opvolgende jaren. Op die manier helpen we mee aan de langdurige positieve gevolgen die jouw initiatief of idee gaat opleveren. Zo dragen we samen bij aan de duurzaamheid van deze beweging. 

Daarnaast blijven we Rotterdammers uitdagen om met ideeën en initiatieven te blijven komen, zodat de ontstane veerkracht ten volle benut wordt door de vrijwilligers en bewoners van Rotterdam. We willen daarmee de regie zoveel mogelijk bij de Rotterdammers zelf houden. 

WIE HEEFT HET BESTE INITIATIEF VOOR EEN STERK EN WARM ROTTERDAM?

Vragen of wil je meer weten?

Neem contact op met Naomi Bendt via n.bendt@donadaria.nl

Blijf op de hoogte
Deel de prijsvraag via:
Facebook
Twitter
Email

Het netwerk ‘Samen voor een sterk en warm Rotterdam’ bestaat uit verschillende Rotterdamse instellingen en organisaties: Convent van Kerken en Synagogen, Rotaryclub: Nieuwe Dag Rotterdam, Feijenoord en Alexander, ROB en ook:

Credits

Foto’s via Unsplash & Matheus Santana